CYHOME – MỞ RA THỜI ĐẠI MỚI CHO VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Mô hình quản lý tập trung Mở rộng dự án mới nhanh chóng, nắm bắt và bao quát chất lượng công việc của nhiều tòa nhà trong cùng một thời điểm, hợp nhất các báo cáo tài chính, đồng bộ công việc của nhiều dự án và nhiều lợi ích khác của mô hình quản […]

avatar
admin
Th5 18, 2022

Các chức năng cơ bản của phần mềm quản lý chung cư

Sau khi trải qua 3 thế hệ, phần mềm quản lý chung cư đã được thế giới chấp nhận với khung chức năng ổn định trong nghiệp vụ quản lý chung cư. Phần mềm quản lý chung cư sẽ là 1 nhánh của PMS (Property Management System – Hệ thống quản lý bất động sản), […]

avatar
admin
Th5 16, 2022