I. Chi phí vận chuyển/giao nhận/cài đặt

 1. Tất cả các dịch vụ và sản phẩm của CYFEER cung cấp đều được miễn phí vận chuyển/giao nhận/cài đặt.
 2. Các dịch vụ và sản phẩm do đối tác của CYFEER cung cấp có mức chi phí được áp dụng đồng nhất với mức chi phí mà các đối tác đang công bố.
 3.  

II. Thời gian vận chuyển/giao nhận/cài đặt

 1. Với các dịch vụ phần mềm, CYFEER cam kết cài đặt trong vòng 14 ngày làm việc tính từ ngày ký hợp đồng/thoả thuận cung ứng dịch vụ
 2. Với các sản phẩm hữu hình, việc vận chuyển và giao nhận sẽ được quy định cụ thể với từng loại sản phẩm, thời gian vận chuyển và giao nhận không quá 30 ngày làm việc tính từ khi yêu cầu của khách hàng được ghi nhận.

III. Các giới hạn

 1. CYFEER có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và sản phẩm với những khu vực địa lý hoặc môi trường sử dụng dịch vụ và sản phẩm không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hoặc không đủ điều kiện để đảm bảo chất lượng của dịch vụ và sản phẩm.
 2. CYFEER có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và sản phẩm nếu khách hàng không chấp nhận sử dụng dịch vụ giao nhận của các đơn vị Viettel Post, Kerry Express, VNPost, Giaohangnhanh, Ship60, Giaohangtietkiem

IV. Phương án giải quyết các chậm trễ phát sinh

 1. Tất cả các chậm trê phát sinh sẽ hoàn toàn do CYFEER chịu trách nhiệm và sẽ đền bù tổn thất cho khách hàng thông qua hình thức thương lượng.
 2. Nếu CYFEER vi phạm các cam kết với khách hàng, khách hàng có quyền khiếu nại tới CYFEER hoặc gửi khiếu nại tới các cơ quan chức năng theo đúng luật pháp Việt Nam quy định.
 3. Khách hàng có thể yêu cầu huỷ dịch vụ, huỷ đơn hàng nếu các chậm trễ phát sinh đến từ lỗi của CYFEER, CYFEER cam kết bồi hoàn 100% tổn thất của khách hàng.
 4.