TUYỂN DỤNG FRONT END DEVELOPER

GIỚI THIỆU CÔNG TY: Công ty cổ phần CYFEER là một startup công nghệ với sản phẩm chủ lực “CyHome – nền tảng quản trị chung cư thông minh”. Mục tiêu của đội ngũ CYFEER là thay đổi hoàn toàn cách vận hành chung cư hiện tại, nâng cao sự hài lòng và chất lượng […]

avatar
admin
Th7 13, 2022

TUYỂN DỤNG BACKEND NODEJS

GIỚI THIỆU CÔNG TY: Công ty cổ phần CYFEER là một startup công nghệ với sản phẩm chủ lực “CyHome – nền tảng quản trị chung cư thông minh”. Mục tiêu của đội ngũ CYFEER là thay đổi hoàn toàn cách vận hành chung cư hiện tại, nâng cao sự hài lòng và chất lượng […]

avatar
admin
Th7 13, 2022

TUYỂN DỤNG SENIOR TESTER

GIỚI THIỆU CÔNG TY: Công ty cổ phần CYFEER là một startup công nghệ với sản phẩm chủ lực “CyHome – nền tảng quản trị chung cư thông minh”. Mục tiêu của đội ngũ CYFEER là thay đổi hoàn toàn cách vận hành chung cư hiện tại, nâng cao sự hài lòng và chất lượng […]

avatar
admin
Th7 13, 2022

TUYỂN DỤNG MOBILE DEVELOPER

GIỚI THIỆU CÔNG TY: Công ty cổ phần CYFEER là một startup công nghệ với sản phẩm chủ lực “CyHome – nền tảng quản trị chung cư thông minh”. Mục tiêu của đội ngũ CYFEER là thay đổi hoàn toàn cách vận hành chung cư hiện tại, nâng cao sự hài lòng và chất lượng […]

avatar
admin
Th7 13, 2022