TUYỂN DỤNG FRONT END DEVELOPER

GIỚI THIỆU CÔNG TY: Công ty cổ phần CYFEER là một startup công nghệ trong lĩnh vực quản lý bất động sản, tiên phong trong việc phát triển sản phẩm mới chưa từng có trên thị trường, tự đi bán sản phẩm và dùng chính doanh thu đó trả lương cho nhân viên. Trải qua […]

avatar
admin
Th7 13, 2022

TUYỂN DỤNG BACKEND NODEJS

GIỚI THIỆU CÔNG TY: Công ty cổ phần CYFEER là một startup công nghệ trong lĩnh vực quản lý bất động sản, tiên phong trong việc phát triển sản phẩm mới chưa từng có trên thị trường, tự đi bán sản phẩm và dùng chính doanh thu đó trả lương cho nhân viên. Trải qua […]

avatar
admin
Th7 13, 2022

TUYỂN DỤNG SENIOR TESTER

GIỚI THIỆU CÔNG TY: Công ty cổ phần CYFEER là một startup công nghệ với sản phẩm chủ lực “CyHome – nền tảng quản trị chung cư thông minh”. Mục tiêu của đội ngũ CYFEER là thay đổi hoàn toàn cách vận hành chung cư hiện tại, nâng cao sự hài lòng và chất lượng […]

avatar
admin
Th7 13, 2022

TUYỂN DỤNG MOBILE DEVELOPER

GIỚI THIỆU CÔNG TY: Công ty cổ phần CYFEER là một startup công nghệ với sản phẩm chủ lực “CyHome – nền tảng quản trị chung cư thông minh”. Mục tiêu của đội ngũ CYFEER là thay đổi hoàn toàn cách vận hành chung cư hiện tại, nâng cao sự hài lòng và chất lượng […]

avatar
admin
Th7 13, 2022