Ứng dụng quản lý chung cư CyHome – Điều kiện & Điều khoản sử dụng dịch vụ

Ứng dụng CyHome (“Ứng dụng”) là một dịch vụ thông tin trực tuyến của công ty cổ phầnCyHome (“CyHome”)  cung cấp cho bạn trực tiếp hoặc thông qua công ty quản lý (“Đối tác”), yêu cầu sự tuân thủ của bạn với các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Điều kiện & Điều khoản của Đối tác (nếu có) sẽ đóng vai trò là Phụ lục, sẽ được coi là một phần không thể tách rời của của Thỏa Thuận này.

Vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản và thông báo bảo mật của Ứng dụng một cách cẩn thận (gọi chung là “Điều kiện & Điều khoản”) trước khi sử dụng ứng dụng này. BẰNG VIỆC TRUY CẬP, XEM HOẶC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ HIỂU VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KÌ PHẦN NÀO CỦA ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC CYHOME CHO PHÉP SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, VUI LÒNG THOÁT KHỎI  ỨNG DỤNG NÀY NGAY LẬP TỨC.

Trang này bao gồm các điều khoản và điều kiện sử dụng Ứng dụng này và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác được CyHome cung cấp thông qua Ứng dụng. Quyền sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của CyHome là dành riêng cho cá nhân bạn và không được chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào khác.

CyHome có quyền thay đổi các Điều kiện & Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần cung cấp bất kỳ thông báo nào hoặc có được sự đồng ý trước của bạn. Bạn nên kiểm tra trang web và ứng dụng của chúng tôi định kỳ để biết thêm thông tin.

 1. SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU
  • Các thông tin và tài liệu có trong các trang này – bao gồm các điều khoản, điều kiện và mô tả sản phẩm – là tài sản của CyHome và có thể được thay đổi theo từng thời điểm. Quyền sử dụng của bạn đối với một sản phấm hay dịch vụ cụ thể nào phải tuân theo quyết định và chấp nhận cuối cùng của CyHome.
  • Bạn không được sao chép, đăng tải, truyền, tải lên, tái xuất bản lại hoặc phân phối theo bất kỳ cách đối với bất kỳ tài liệu nào từ Ứng dụng này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của CyHome. Hình ảnh và đồ họa trên Ứng dụng này có thể có bản quyền và không được sao chép hoặc chiếm đoạt dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chủ sở hữu có liên quan. Việc sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc sử dụng tài liệu nào cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ là vi phạm bản quyền CyHome, và các quyền sở hữu trí tuệ khác cũng như quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu tương ứng.

 

 1. SỬ DỤNG ỨNG DỤNG
  • Bạn đồng ý sử dụng Ứng dụng này theo các Điều kiện & Điều khoản này và cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các vấn đề phát sinh từ việc bạn sử dụng Ứng dụng này. Qua đó, bạn đồng ý:
   • Không sử dụng Ứng dụng này dưới bất kỳ hình thức nào có thể vi phạm luật hiện hành về an ninh mạng và bất kỳ luật hoặc quy định liên quan nào khác; hoặc những hành vi có thể gây ra sự xâm phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba;
   • Không truyền tải, đăng tải hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc thông qua Ứng dụng này có thể gây hại, bôi nhọ, văng tục hoặc bất hợp pháp hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý đối với CyHome;
   • Không can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của Ứng dụng này; và
   • Không được lấy hoặc cố gắng để có được quyền truy cập trái phép, thông qua bất kỳ phương tiện nào, đối với bất kỳ hệ thống CyHome nào.
  • Nếu CyHome (theo quyết định riêng của mình) cho rằng bạn vi phạm hoặc sẽ vi phạm bất kỳ Điều kiện & Điều khoản nào, CyHome có quyền từ chối quyền truy cập của bạn vào Ứng dụng này mà không cho bạn lý do và /hoặc không cần giải thích gì thêm.

 

 1. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
  • Thông tin trong Ứng dụng này, bao gồm tất cả văn bản, tên, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng, liên kết và các mục khác, được cung cấp “nguyên trạng”. CyHome không bảo đảm, đại diện hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào về tính chính xác, đúng đắn, tính thỏa đáng, tính đầy đủ hoặc tính phù hợp của thông tin đó và từ đó tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin liên quan. Bạn phải luôn xác minh các thông tin này trước khi sử dụng. Bạn không nên dựa vào bất cứ điều gì trong tài liệu này trong các quyết định đầu tư. Bạn cũng phải tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và lưu giữ các thông tin liên quan đến tên đăng nhập, mật khẩu và thư điện tử của mình trong quá trình sử dụng Ứng dụng.
  • Không có bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng, ngụ ý hay theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn sự bảo đảm hoặc tuyên bố về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào, sự không vi phạm và quyền sở hữu, được đưa ra bởi CyHome đối với bất kỳ thông tin nào trên các trang này và bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào như vậy theo đây đều được loại trừ rõ ràng.
  • CyHome cũng không đảm bảo rằng Ứng dụng này và các trang của nó cũng như máy chủ cung cấp chúng không có virus máy tính hoặc các đoạn mã đôc, chương trình, macro hoặc bất kì phần tử phá hoại dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không được bảo hành nào đối với việc truy cập theo từng thời điểm, an toàn, hoàn thành, không có lỗi hoặc không bị gián đoạn truy cập vào tất cả các nội dung trên Ứng dụng này.
 2. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM
  • Người sử dụng sẽ phải tự chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ thông tin, tính năng hoặc tiện ích nào có trong hoặc được tích hợp với Ứng dụng này. Phụ thuộc vào luật pháp hiện hành, trong bất kỳ trường hợp nào CyHome hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh, đối tác tiếp thị, nhà cung cấp, hoặc nhân viên của CyHome sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn nào (bất kể là trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, làm gương, kèm theo, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc kinh tế bao gồm cả tổn thất lợi nhuận) dù là do một hành động theo hợp đồng, sơ suất hoặc vi phạm ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến:
   • Việc truy cập hoặc sử dụng, không có khả năng truy cập hoặc sử dụng, hoặc truy cập chưa hoàn thành, bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn tới Ứng dụng này, các tính năng hoặc tiện ích được tích hợp, hoặc bất kỳ trang web/ứng dụng nào có liên kết với Ứng dụng này;
   • Sự tin cậy vào thông tin trên Website này hoặc trên bất kỳ trang web/ứng dụng nào khác liên kết với Ứng dụng này;
   • Sự thất bại trong quá trình vận hành, sai sót, thiếu sót hoặc khiếm khuyết của bất kỳ hệ thống mạng, đường dây hoặc hệ thống máy chủ nào hoặc việc truyền tải tới bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm máy tính nào được dùng để truy cập Ứng dụng này do sự ảnh hưởng của bất kỳ vi-rút máy tính nào hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại khác hoặc bất kỳ yếu tố nào khác; hoặc
   • Việc truy cập bởi bất kỳ người không có thẩm quyền nào đối với bất kỳ thông tin nào được chuyển từ bạn đến CyHome hoặc ngược lại thông qua Ứng dụng này.
   • Điều khoản loại trừ trách nhiệm này có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
  • Bất kỳ ấn phẩm nào của CyHome có thể có các sai sót về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Những sửa đổi có thể được thực hiện đối với các ấn phẩm này tùy từng thời điểm và được kết hợp chặt chẽ với những phiên bản mới của những ấn phẩm này. CyHome có thể thay đổi và cải tiến những ấn phẩm này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.
 3. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho CyHome và các nhân viên, đại lý và đối tác của chúng tôi không bị thiệt hại bởi mọi khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, tố tụng, trách nhiệm pháp lý (kể cả trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba), khoản phạt, và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ), các khoản phạt, tổn thất và/hoặc phí tổn do hoặc phát sinh từ v​​​​​​​​​​​​​​​​​iệc sử dụng Ứng dụng này;

 • Việc kết nối của bạn với Ứng dụng này;
 • Sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều khoản & Điều kiện nào;
 • Sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền của cá nhân hoặc tổ chức nào khác; hoặc
 • Sự vi phạm của bạn đối với bất cứ yêu cầu, nghĩa vụ luật định hay quy định pháp luật nào.
 1. CÁC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA
  • Ứng dụng này có thể chứa các liên kết đến các trang web/ứng dụng khác không thuộc sự kiểm soát và duy trì bởi CyHome, và các nội dung, ý kiến ​​và các liên kết khác được cung cấp bởi những trang web/ứng dụng này không được kiểm tra, xác nhận hoặc giám sát bởi CyHome. Tương tự, các trang web/ứng dụng khác có thể chứa liên kết đến Ứng dụng này. CyHome sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến ​​hoặc các liên kết khác trong các trang web/ứng dụng liên kết đó hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào của nó. Các liên kết này được cung cấp chỉ như một tiện ích, và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào như vậy không phải là sự xác thực của CyHome về trang web/ứng dụng hoặc các nội dung trong đó, và bạn đã được thông báo rằng bất kỳ sự truy cập nào của bạn tới các trang web/ứng dụng liên kết như vậy sẽ là rủi ro của riêng bạn.
  • Bất kỳ bên thứ ba nào muốn thiết lập liên kết đến Ứng dụng này phải thông báo trước cho CyHome về ý định thực hiện của họ. CyHome có thể từ chối bất kỳ liên kết nào đến Ứng dụng này. Tuy nhiên, nếu CyHome cho phép bất kỳ liên kết nào như vậy, CyHome cũng không có nghĩa vụ phải thiết lập liên kết đối ứng với bên thứ ba. CyHome có thể gỡ bỏ những liên kết trên Website này mà không phải thông báo hoặc có được sự đồng ý trước của bạn.
  • Ứng dụng này có thể được tích hợp với các chức năng hoặc tiện ích được phát triển bởi (các) bên thứ ba để tạo sự thuận tiện cho người sử dụng. Mặc dù việc sử dụng những tính năng này là tùy chọn và không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào giữa các người sử dụng, bạn có thể phải trả thêm phí cho việc sử dụng những chức năng hoặc tiện ích này vì chúng không được cung cấp bởi CyHome.
 2. CUNG CẤP THÔNG TIN
  • Mọi thông tin cung cấp cho CyHome qua ứng dụng này sẽ được xem và duy trì là tài sản của CyHome, CyHome được toàn quyền sử dụng cho bất kỳ mục đích, ý tưởng, khái niệm, hướng dẫn hay kỹ thuật nào được chứa đựng trong thông tin mà quý khách truy cập vào ứng dụng này cung cấp cho CyHome. CyHome không phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật hoặc quy định riêng tư đối với thông tin đã được cung cấp, trừ trường hợp được đồng ý bởi CyHome hoặc theo yêu cầu cụ thể của pháp luật.
  • Tất cả các thông tin được cung cấp phải đảm bảo chính xác và hợp pháp. CyHome không chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp.
 3. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  • Quyền tác giả trong nội dung của các trang này, thông tin trong đó và sự sắp xếp thông tin của chúng, thuộc sở hữu của CyHome trừ khi có quy định cụ thể khác.
  • CyHome, các công ty con, chi nhánh, nhà thầu và/hoặc các công ty liên kết của mình là chủ sở hữu nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ xuất hiện trên Ưng dụng này và tất cả các quyền đối với các nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ này được bảo lưu. Không có nội dung nào trong Website này được hiểu là sự cấp phép hoặc cấp quyền để sử dụng nhãn hiệu và thương hiệu của chúng tôi.

 

 1. QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
  • Loại thông tin chúng tôi thu thập:
   • Chúng tôi không hiển thị thông tin cá nhân trừ khi có sự cho phép củabạn. Tuy vậybạn nên chú ý, nếu bạn tình nguyện hiển thị hoặc phân phối thông tin cá nhân (như địa chỉ email chẳng hạn)  thì những thông tin như vậy có thể được thu thập và sử dụng bởi các các đơn vị khác. Điều này có thể dẫn tới việc những thông điệp không mong muốn đến từbạn khác hoặc từ đơn vị thứ 3, vàCyHome không chịu trách nhiệm với việc này.
   • Chúng tôi thu thập những thông tin chung vềbạn khibạn truy cập vào website hoặc ứng dụng của chúng tôi: Thông tin cá nhân, thông tin về nhân khẩu, hành vi và một số thông tin gián tiếp. Đôi lúc chúng tôi thu thập tập hợp của tất cả những thông tin trên. Với mỗi trường hợp, trên website và ứng dụng đều thể hiện rõ nếu bất cứ thông tin hay nhân khẩu nào phải được cung cấp với mục đích sử dụng dịch vụ hay không.
   • Thông tin cá nhân là thông tin có thể được sử dụng để định danhbạn, hay bất cứ cá nhân nào mà thông tin đó có liên quan. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân trừ khi người lựa chọn chia sẻ với chúng tôi. Ví dụ: Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập tại một số trường trên website hoặc ứng dụng, tuỳ thuộc vào dịch vụ màbạn sử dụng và luật pháp địa phương có thể bao gồm: Tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số thẻ tín dụng, thông tin liên lạc, thông tin hoá đơn và thông tin về nhưng dịch vụ bên thứ ba như nguồn tham khảo hay điểm liên hệ màbạn chia sẻ với chúng tôi khibạn thể hiện được sự cho phép.
   • Thông tin nhân khẩu là thông tin không phải là duy nhất củabạn theo cách hiểu liên hệ tới những đặc điểm dân số được chọn, ví dụ như mã ZIP hay mã bưu chính, tuổi, sở thích, giới tính, chủng tộc và sắc tộc, nghề nghiệp, sở thích củabạn.
   • CyHome cũng thu thập, hoặc ghi lại một số thông tin mà từ đó không thể định danh cá nhânbạn đang truy cập vào website hoặc ứng dụng. Những thông tin này bao gồm địa chỉ giao thức mạng (IP) hay tên miền. Địa chỉ IP là một số được tự động gán cho máy tính của khách hàng bởi ISP (nhà cung cấp dịch vụ mạng), thông qua đóbạn có thể truy cập vào trang web và tên miền là tên của máy chủ của ISP màbạn truy cập.CyHome ghi lại những địa chỉ IP và các tên miền  tổng hợp chúng cho mục đích quản trị hệ thống và điều hành việc sử dụng webstie hoặc ứng dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin được tổng hợp để đo lường lượng truy cập tới website và ứng dụng, thời lượng trung bìnhbạn sử dụng, số lượng trang được xem và một số thông số tổng hợp khác. Việc quản trị này giúp chúng tôi đánh giá việc website và ứng dụng của chúng tôi được sử dụng như thế nào và tiếp tục nâng cao nội dung chúng tôi cung cấp.
   • Ngoài ra,CyHome có thể thu thập thông tin gián tiếp vềbạn khibạn sử dụng một số dịch vụ bên thứ ba nhất định trên Trang web và ứng dụng. Ví dụ: nếubạn đăng ký trên Trang web và ứng dụng bằng ID (định danh)bạn và mật khẩu liên quan tới một nhà cung cấp thứ 3 (Microsoft),bạn cho phép chúng tôi có thể truy cập và lưu trữ thông tin từ hồ sơbạn được cung cấp từ bên thứ ba; những thông tin đó sẽ phải tuân theo và được xử lý theo các chính sách và thông lệ được mô tả trong Chính sách bảo mật này.
  • Thu thập thông tin ngoại mạng

CyHome cũng có thể thu thập Thông tin cá nhân từ bạn thông qua các phương tiện khác ngoài Trang web và ứng dụng. Điều này có thể bao gồm bộ sưu tập ngoại tuyến, chẳng hạn như khi bạn gửi đơn đăng ký giấy thuê căn hộ, thanh toán tiền thuê bằng séc hoặc gọi điện hoặc đến văn phòng quản lý tại một cơ sở của CyHome. Nó cũng có thể bao gồm các email mà bạn gửi cho chúng tôi tách biệt với Trang web và ứng dụng. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua các phương tiện khác ngoài Trang web và ứng dụng. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn bên ngoài Trang web và ứng dụng với Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web và ứng dụng, chúng tôi sẽ áp dụng Chính sách bảo mật này cho thông tin kết hợp, trừ khi được tiết lộ cụ thể.

 • Thông tin được thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể nhận Thông tin cá nhân về bạn từ các nguồn khác. Ví dụ: nếu bạn đang đăng ký căn hộ, chung cư, nhà ở công ty hoặc việc làm, thông qua Trang web và ứng dụng hoặc ngoại tuyến, chúng tôi có thể lấy thông tin từ các bên thứ ba về uy tín tín dụng của bạn, trong số các thông tin khác, như một phần của quy trình đăng ký. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho Thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác. Tuy nhiên, chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác này với Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập thông qua Trang web và ứng dụng. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ áp dụng Chính sách quyền riêng tư này cho thông tin kết hợp, trừ khi được tiết lộ cụ thể khác.

 • Thông tin được sử dụng như thế nào
  • CyHome có thể thu thập Thông tin cá nhân từ bạn tại nhiều nơi và thông qua các cơ chế khác nhau trên Trang web và ứng dụng. Điều này có thể bao gồm, ví dụ: khi bạn điền và gửi biểu mẫu (chẳng hạn như biểu mẫu yêu cầu thông tin cần thiết để xem xét bạn cho thuê căn hộ hoặc cơ hội việc làm tiềm năng); khi bạn bắt đầu thanh toán cho chúng tôi thông qua Trang web và ứng dụng; khi bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi, cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng trên Trang web và ứng dụng; khi bạn đăng lên bất kỳ diễn đàn tương tác, bảng thông báo hoặc phòng trò chuyện nào mà chúng tôi có thể cung cấp trên Trang web và ứng dụng; khi bạn đăng ký liên lạc qua e-mail; và khi bạn gửi phản hồi khảo sát, câu hỏi hoặc yêu cầu cho Trang web và ứng dụng bằng biểu mẫu hoặc liên kết địa chỉ email trên Trang web và ứng dụng. Nếu bạn cho phép chúng tôi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó để giúp bạn biết về các sản phẩm và dịch vụ bổ sung của CyHome hoặc các bên thứ ba đáng tin cậy mà chúng tôi có liên minh có thể quan tâm với bạn hoặc liên hệ với bạn về các thay đổi trang web.
  • Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập trên trang web cho mục đích cung cấp dịch vụ của mình, đáp ứng mọi thắc mắc của bạn, vận hành và cải thiện trang web, thúc đẩy trải nghiệm người dùng tích cực hơn và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ Trang web và ứng dụng nào có thể được chia sẻ trong nhóm CyHome trên toàn thế giới, bao gồm các quốc gia có thể không có luật đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ đối với quốc gia cư trú của bạn, để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ này .
  • Bằng cách đăng ký với CyHome, bằng cách quản lý hồ sơ của bạn hoặc chọn tham gia rõ ràng khi được đưa ra các lựa chọn, bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, theo luật địa phương, theo các cách sau: cho phép bạn tạo tài khoản; để tạo một hồ sơ cho bạn dựa trên thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi; để liên lạc với bạn về các cập nhật Trang web và ứng dụng, thông tin liên lạc và thông tin liên quan đến dịch vụ, bao gồm các cập nhật bảo mật quan trọng; để cung cấp cho bạn thêm thông tin liên lạc, thông tin và chương trình khuyến mãi như bản tin; để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ CyHome hoặc các chi nhánh của nó; để cho phép bạn cung cấp phản hồi, liên hệ với chúng tôi và để chúng tôi trả lời bạn; để thực hiện khảo sát, bảng câu hỏi, khuyến mãi và các cuộc thi, và để cung cấp kết quả như trường hợp  hình và người chiến thắng cuộc thi; để cung cấp thông tin về bạn và mối quan tâm tiềm năng của bạn khi đăng ký căn hộ, chung cư, nhà ở công ty hoặc việc làm; để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho phép người dùng kết nối mạng và đăng thông tin lên bảng tin; để tạo các báo cáo nội bộ về việc sử dụng Trang web và ứng dụng của chúng tôi; và để cung cấp ‘chuyển tiếp cho các tính năng của bạn bè.
  • Thông tin bạn đăng trong các khu vực công cộng của Trang web và ứng dụng sẽ được truy cập, sử dụng và lưu trữ bởi những người khác trên khắp thế giới, bao gồm cả các quốc gia có thể không có luật đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ đối với quốc gia cư trú của bạn. Bằng cách cung cấp Thông tin cá nhân của bạn để đưa vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với thông tin của bạn đang được sử dụng như được mô tả ở đây. Mặc dù CyHome thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin của bạn khỏi sự truy cập trái phép hoặc sử dụng không phù hợp của bên thứ ba, CyHome không kiểm soát các bên thứ ba này và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc họ sử dụng thông tin mà bạn đăng hoặc cung cấp ở các khu vực công cộng trên Trang web và ứng dụng. Theo đó, bạn nên đảm bảo rằng bạn không đăng thông tin nhạy cảm, bao gồm cả hồ sơ cá nhân, lên bất kỳ Trang web và ứng dụng nào.
 • Tiết lộ thông tin cho người khác
  • Chúng tôi tiết lộ cho các bên thứ ba Thông tin cá nhân của bạn, kết hợp thông tin cá nhân, nhân khẩu học, hành vi hoặc gián tiếp trong các trường hợp dưới đây.
   • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, những người giúp chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Ví dụ bao gồm các bên thứ ba hỗ trợ lưu trữ máy chủ web và ứng dụng của chúng tôi, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị, xử lý thanh toán thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Các công ty và cá nhân này có thể được đặt tại các quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu khác với quốc gia của bạn và họ sẽ có quyền truy cập Thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện chức năng của họ, nhưng họ không thể chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc sử dụng thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc sử dụng thông tin đó. dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin ẩn danh tổng hợp về khách truy cập Trang web và ứng dụng với khách hàng, đối tác của CyHome, khách truy cập Trang web và ứng dụng khác và các bên thứ ba khác để họ có thể hiểu các loại khách truy cập Trang web và ứng dụng và cách những khách truy cập đó sử dụng Trang web và các ứng dụng.
   • CyHome cũng có thể cung cấp thông tin đó cho các công ty con, chi nhánh và các bên thứ ba đáng tin cậy khác mà chúng tôi có liên minh liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thay mặt cho chúng tôi hoặc thay mặt chủ sở hữu hoặc quản lý một trong các tài sản của chúng tôi, tuân theo điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn: chủ sở hữu của bất kỳ cộng đồng nơi bạn làm đơn hoặc nơi bạn thuê; công ty quản lý cho cộng đồng đó; và các bên thứ ba gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, hỗ trợ thanh toán tiện ích hoặc bảo hiểm người thuê nhà, cung cấp séc tín dụng, sàng lọc cư trú hoặc dịch vụ thu tiền, cung cấp hỗ trợ tiếp thị hoặc tạo, lưu trữ và / hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng thay mặt chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi.
   • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba nếu bạn đồng ý với việc tiết lộ đó. Nếu bạn cho biết bằng cách cấu hình hồ sơ của mình rằng bạn muốn nhận thông tin về các cơ hội, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn để chọn các bên thứ ba như người tổng hợp dữ liệu, nhà tiếp thị hoặc người khác cho mục đích gửi cho thư điện tử  hoặc giao tiếp với bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi có về bạn (chẳng hạn như sở thích và sở thích mà bạn đã thể hiện) để xác định xem bạn có thể quan tâm đến các cơ hội, sản phẩm hoặc dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể hay không.
   • Chúng tôi tiết lộ thông tin nếu pháp luật yêu cầu phải làm như vậy, nếu được yêu cầu bởi một thực thể chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin vào thiện chí – sau khi xem xét lợi ích riêng tư của bạn và các yếu tố khác – rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ quy trình pháp lý; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng hoặc cộng đồng. Vì CyHome là một công ty Việt Nam và thông tin được thu thập trên Trang web của chúng tôi và các ứng dụng được lưu trữ toàn bộ hoặc một phần tại Việt Nam, thông tin của bạn sẽ được chuyển đến Việt Nam và tuân theo luật pháp Việt Nam. Bằng cách sử dụng Trang web và ứng dụng, bạn đồng ý với việc này.
   • Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin đó cho bên thứ ba mua lại toàn bộ hoặc cổ phần chi phối  hoạt động kinh doanh của CyHome, cho dù việc mua lại đó là bằng cách sáp nhập, hợp nhất hoặc mua tất cả hoặc một phần chi phối tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong trường hợp CyHome trở thành đối tượng của một vụ kiện mất khả năng thanh toán, dù là tự nguyện hay không tự nguyện, CyHome hoặc người thanh lý, quản trị viên, người nhận hoặc người nhận hành chính của họ có thể bán, cấp phép hoặc loại bỏ thông tin đó trong giao dịch được tòa án chấp thuận. Bạn sẽ được thông báo về việc bán tất cả hoặc một phần chi phối hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho bên thứ ba qua email hoặc thông qua một thông báo nổi bật được đăng trên Trang web và các ứng dụng. Ngoài ra, khi người mua tiềm năng quan tâm đến việc mua một trong những tài sản của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho người mua tiềm năng thông tin về tài sản và người thuê sống ở đó, có thể bao gồm Thông tin cá nhân của bạn. Khi bán tài sản mà bạn sống, tất cả Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cho người mua.
   • Nếu bạn chọn tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc khuyến mãi khác, Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba liên quan đến việc quản lý chương trình khuyến mãi đó, bao gồm, nhưng không giới hạn, liên quan đến lựa chọn người chiến thắng, thực hiện giải thưởng và theo yêu cầu của pháp luật , chẳng hạn như trong danh sách người chiến thắng. Ngoài ra, bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi, bạn đồng ý với các quy tắc chính thức chi phối chương trình khuyến mãi đó, có thể chứa các yêu cầu cụ thể của bạn, bao gồm, trừ trường hợp pháp luật cấm, cho phép nhà tài trợ của chương trình khuyến mãi sử dụng tên, giọng nói của bạn và / hoặc sở thích trong quảng cáo hoặc tiếp thị liên quan đến chương trình khuyến mãi.
  • Một lần nữa, trong mỗi tình huống này, người nhận dữ liệu của bạn có thể có khả năng được đặt tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ví dụ, nếu bạn là cư dân ở bất kỳ khu vực Việt Nam nào, bạn phải lưu ý rằng chính quyền Việt Nam thường không xem xét rằng các quy định của các quốc gia không phải là Việt Nam đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ hoặc tương đương so với các quy định bảo vệ dữ liệu của Việt Nam.
 • Đăng thông tin của bạn lên các khu vực công cộng của CyHome

Xin nhớ rằng nếu bạn đăng bất kỳ Thông tin cá nhân nào của bạn lên các khu vực công cộng của CyHome, chẳng hạn như trong các diễn đàn trực tuyến hoặc phòng chat, những thông tin đó có thể được thu thập và sử dụng mà CyHome không kiểm soát được. Chúng tôi không thể kiểm soát việc sử dụng của bên thứ ba về thông tin bạn đăng hoặc cung cấp ở các khu vực công cộng của CyHome.

 • Thay đổi / Sửa đổi
  • Bạn có thể có quyền truy cập, xem xét, sửa chữa, cập nhật, thay đổi hoặc xóa thông tin hồ sơ tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn, truy cập hồ sơ của bạn và thực hiện các thay đổi cần thiết. Trước khi cung cấp cho bạn bản sao Thông tin cá nhân của bạn hay bản sửa đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin đó, chúng tôi có quyền xác minh và xác thực danh tính của bạn đối với thông tin cá nhân mà bạn đã yêu cầu quyền truy cập. Việc truy cập hoặc chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa Thông tin cá nhân của bạn có thể bị CyHome từ chối hoặc giới hạn nếu nó vi phạm quyền của người khác và / hoặc bị cấm bởi luật liên quan. Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu truy cập thông tin của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu. Nếu chúng tôi yêu cầu thêm thời gian để cung cấp quyền truy cập vào thông tin của bạn, chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày và bổ sung kịp thời phản hồi của chúng tôi trong khoảng thời gian theo luật hiện hành.
  • Xin lưu ý rằng theo thông lệ lưu trữ hồ sơ công ty thông thường của chúng tôi, chúng tôi có thể xóa một số hồ sơ nhất định có chứa Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không có nghĩa vụ lưu trữ thông tin đó vô thời hạn và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến việc phá hủy thông tin đó.
  • Nếu bạn muốn xóa hoặc đóng tài khoản hoặc thông tin hồ sơ tài khoản của bạn hoàn toàn, xin vui lòng bấm vào đây để liên hệ với chúng tôi. Một email sẽ được gửi cho bạn để xác nhận rằng Thông tin cá nhân của bạn đã bị xóa (lưu một bản sao lưu trữ mà bạn hoặc các bên thứ ba không thể truy cập được trên Internet). Bản sao lưu trữ chỉ được giữ lại miễn là CyHome thấy hợp lý cần thiết cho mục đích kiểm toán và ghi chép. Chúng tôi sẽ giữ lại nhật ký, thông tin nhân khẩu học, gián tiếp và thống kê về bạn và giữ một bản sao lưu trữ thông tin này dưới dạng ẩn danh. Nếu Thông tin cá nhân của bạn trước đây được truy cập bằng Trang web và ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi không thể xóa thông tin hoặc bản sao khỏi hệ thống.
 • Xóa dữ liệu
  • Về việc chấm dứt / thanh lý hợp đồng, dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn, trừ khi nó được chuyển giao hợp pháp (giữa các ‘’Đối tác’’) hoặc người dùng ban đầu (cư dân) có thể lưu nó bằng cách gửi một số dữ liệu qua email cho họ .
  • Người dùng (cư dân) có thể xóa tất cả dữ liệu chỉ thuộc về họ (những dữ liệu không liên quan đến “Đối tác”).

 

 1. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN TÀI PHÁN
  • Bằng cách truy cập ứng dụng này và có được các thông tin về tiện ích, sản phẩm hoặc dịch vụ từ Ứng dụng, bạn đồng ý rằng luật pháp Việt Nam sẽ điều chỉnh việc truy cập và cung cấp những thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ này.
  • Các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Ứng dụng này sẽ thuộc thẩm quyền của tòa án Việt Nam.
  • Không được gắn liên kết ẩn của Ứng dụng này tới bất kỳ trang web/ứng dụng nào khác, hoặc sao chép bất kỳ thông tin nào trên Ứng dụng này và dùng cho bất kỳ trang web/ứng dụng nào khác hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản củaCyHome,CyHome có thể chấp thuận hoặc từ chối tùy theo quyền quyết định riêng củaCyHome và có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện doCyHome đặt ra.